Proje 2.0 DANIŞMANLIĞI

Hakkımızda

Temel İlkelerimiz

 

independencebağımsızlık

Tüm çalışmalarımızı, bağımsızlık ilkesi ile hareket ederek hiçbir yere bağlı olmadan tarafsız şekilde yürütürüz.

 

reliabilitygüven

Müşterilerimiz ile aramızdaki etkileşim ve iletişim, güven ilkesine dayalı olarak sürdürülür. Müşterilerimizin bize olan güven algısı, müşterilerimizin başarı yolculuğunun başından sonuna ve sonrasına kadar geçen tüm süreci kapsar.

 

ethicsahlak

Tüm işlerimizde temel ahlak ilkeleri ile hareket ederek insanların temel adalet ve değer yargılarının dışına çıkmayız.

 

methodologyyöntembilim

Subjektif ve soyut düşünce temeline dayanan yöntemler ile değil, bilimsel temeller ve başarılı pratik uygulamalar çerçevesinde yöntembilim ilkesi ile tüm çalışmalarımızda yöntemli/sistemli/mantıklı çalışmalar gerçekleştiririz.

 

ConfidentialityGizlilik

Müşterilerimizin her türlü bilgisi, dokümanı, belgesi, yöntemi, fikri vb. mülkiyeti Gizlilik ilkesi ile tamamen gizli tutulur. Bu Gizlilik müşterilerimiz ile bizim aramızda bir mahremiyet içerir.

MUTFAK = Çalışma Metodumuz

 

Araştırmanın temeli GÖZLEM ve DENEYdir. Bilimsel araştırmalarda, TÜMEVARIM (Induction) ve TÜMDENGELİM (Deduction) yöntemi bilim insanları tarafından yıllardır kullanılmaktadır. TÜMEVARIM ile, düşüncenin mantıklı bir şekilde özelden genele, parçadan bütüne doğru gelişen bir yöntemle oluşturulması kastedilirken; TÜMDENGELİM ile bütüne bakarak daha alt olgular veya parçalar hakkında çıkarsamalar yapmak anlaşılmaktadır. İşte iremC Proje Atölyesi olarak tüm hizmetlerimizde TÜMEVARIM ve TÜMDENGELİM yöntemlerini kullanarak müşterilerimize katma değerli hizmetler sağlamaktayız. Bu yöntem ile tüm çalışmalarımızda öncelikle tümevarım yöntemi ile problemin tek bir mantıklı bütüne dönüştürülmesi gerçekleştirilir. İkinci aşamada ise tümdengelim yöntemi ile bu mantıklı bütün bölünerek anlamlı parçalara dönüştürülür. 

 

Proje atölyemizde yenilikçi fikirleri sürdürülebilir projelere dönüştürürken, TÜMEVARIM ve TÜMDENGELİM yöntemlerini eşzamanlı olarak kullanarak projelerin sonuçlarını Sonuç Odaklı Proje (SOP) yaklaşımına göre somut göstergeler olarak tanımlamak ve bu göstergelerin katma değerlerini ölçülebilir şekilde planlamak hizmet yaklaşımımızın (mutfağımızın) temel ayırt edici özelliğidir.

iremC Proje Atölyesi

 

Türkiye'deki, Avrupa'daki ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki danışmanlık ve eğitim hizmetleri sektöründe AR-GE ve İnovasyon Ekosistemi, AB İnovasyon Programları (Horizon 2020, Horizon EUROPE, EUREKA, Eurostars-2, Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık, vd.), Türkiye'deki Ulusal AR-GE ve İnovasyon Programları (TÜBİTAK TEYDEB 1507, 1501 ve 1505, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOYATIRIM Programları gibi), Yatırım Projeleri Fizibilitesi ve Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları için Proje 2.0 DanışmanlığıProje Yazma EğitimiProje Mentorluğu ve Proje Değerlendirme hizmetleri ile TAZE BİR SOLUK olmak ve müşterilerimizin OKSİJEN KAYNAKLARIna katkıda bulunmak için varız. 

 

1997 yılında tohumlarını atmaya başladığımız, 2001 yılında filizlerini vermeye başlayan, 2007 yılında Türkiye genelinde gelişen, 2009 yılından 2012 yılına kadar ise uluslararası düzeyde ilerleyen proje yazımı, yürütmesi ve değerlendirmesi alanındaki hizmetlerimizi yeni bir tüzel kişilikte konumlandırmaya karar verdik. Bu kararımızla edindiğimiz tecrübelerimizi, gözlemlerimizi, ayırt edici farklılığımızı ve özgün hizmet anlayışımızı artık uzmanlık düzeyinde müşterilerimizle paylaşmak için 3 Temmuz 2012 tarihinde Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim COŞKUN tarafından iremC Proje Atölyesi kuruldu. Ne kadar müşterimiz TAZE BİR SOLUK alırsa, müşterilerimizin OKSİJEN KAYNAKLARIna o kadar katma değer sağlamış olacağız. Müşterilerimiz soluk aldıkça, biz zaten var olacağız!

iremC Proje Atölyesi'nin Kurucusu

 

iremC Proje Atölyesi, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği alanında başarıyla tamamlayan Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim COŞKUN tarafından kurulmuştur. T.C. vatandaşı olan İbrahim COŞKUN, 1979 yılında İstanbul'da Kadıköy ilçesinde doğmuştur. T.C. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü 2001 yılında dereceyle bitirdikten sonra, 2001 yılından itibaren 2005 yılına kadar 4 yıl boyunca, TÜBİTAK-MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi 5M Bilişim Yazılım ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.’nde çalışmıştır. İlk profesyonel çalışma deneyimi olan bu süre boyunca danışmanlık ve bilişim sektöründe, özel sektör kuruluşlarına ve kamu kurumlarına/kuruluşlarına bölgesel, ulusal ve uluslararası bilişim teknolojileri ve stratejik planlama projeleri geliştirmiş, danışmanlık hizmetlerinde Proje Uygulayıcısı ve Proje Danışmanı olarak aktif görev almıştır. Şirket bünyesinde Ar-Ge ve yenilik, uzaktan eğitim, kurumsal yönetim ve stratejik planlama danışmanlığı projelerinde Proje Yürütücüsü ve Danışmanı olarak da görevlerde bulunmuştur.

 

Kasım 2005’ten Haziran 2007’ye kadar KOTO (Kocaeli Ticaret Odası)’nun TÜBİTAK KOBİ ve Sanayi Ar-Ge Hibe Projeleri, AB 6. ve 7.Çerçeve Programı Projeleri, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri konularında, o zamanki ERA Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş.'nin (bugünkü Fransa merkezli Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.) görevlendirdiği resmi Proje Koordinatörü ve Proje Danışmanı olarak görev almıştır. Bu konularla ilgili olarak KOTO üyeleri için ve birçok özel sektör kuruluşundaki projelerde proje yönetimi alanında danışmanlık yapmış ve eğitim organizasyonları gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, bu konularla ilgili olarak değişik zamanlarda sertifikalı eğitimlerde eğitimci olarak eğitimler vermiştir.

 

2008 ile birlikte, proje danışmanlığı ve proje yazma eğitimi faaliyetlerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Özellikle, ar-ge ve yenilik konularında TÜBİTAK KOBİ ve Sanayi Ar-Ge Hibe Projeleri Destekleme Programları, AB Erasmus Hayatboyu Öğrenme Programı, AB Araştırma ve Yenilik için 7.Çerçeve Programı, EUREKA Ar-Ge Hibe Destekleri Programları ve Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları mali destekleri için farklı danışmanlık şirketleri ile işbirliği yaparak proje yönetimi faaliyetlerini uzmanlık düzeyinde yürütmüştür. Ayrıca, 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü adına kendi yazdığı ve Proje Koordinatörü olduğu proje teklifi, AB Hayatboyu Öğrenme Programı LdV Hareketlilik Programı 2005 kapsamında kabul edilerek desteklenmiştir.

 

2009 yılında, ilk kez bir mali destek programı kapsamında Bağımsız Proje Değerlendiricisi olarak proje değerlendirme havuzuna seçilmiştir. Bugün T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB-CFCU) için AB Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2009 kapsamında Bağımsız Proje Değerlendiricisi olarak 70 adet proje teklifinin İngilizce değerlendirmesinde görev yapmıştır. Bu hedefine ulaşmasında, lisans öğrenimi son sınıfındaki lisans arkadaşları ile birlikte hazırladığı ve İTÜ EMÖS (Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu) Uluslararası Proje Yarışmasında İKİNCİLİK ÖDÜLÜ alan projenin katkı sağladığına inanmaktadır. Danışmanlık sektöründeki hedeflerini daha da ileriye götürmek ve Proje Yönetimi alanında derinlemesine deneyim kazanmak için 3 Temmuz 2012 tarihinde iremC Proje Atölyesi'ni taze bir soluk olarak kurmuştur.     

 

iremC Proje Atölyesi'ni kurduktan sonra, TÜBİTAK KOBİ ve Sanayi Ar-Ge Hibe Projeleri Destekleme Programları, Avrupa Birliği Erasmus+ ve Horizon 2020 Programları, EUREKA ve Eurostars Ar-Ge Destek Programları, Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Ajansları Teknik ve Mali Destek Programları için proje danışmanlığı, proje yazma eğitimi, proje mentorluğu ve proje değerlendirme hizmetleri vermektedir. Kamu kurumlarını, özel sektör kuruluşlarını ve STK'ları kapsayan ve proje yönetimi alanında proje danışmanlığı, proje yazma eğitimi, proje mentorluğu ve proje değerlendirme faaliyetlerini içeren hizmet verdiği müşterilerden bazıları şöyledir:

Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim COŞKUN

(Kıdemli Proje Uzmanı)

Kamu Sektörü/Üniversiteler

 

 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı 2019 ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Ödülleri 2014
 • Innovation Fund Denmark, Kopenhag/DANİMARKA
 • EUREKA Eurostars ve Eurostars-2 Programı, Brüksel/BELÇİKA
 • AB Türkiye-Bulgaristan SÖİ Programı 2014-2020, Haskovo/BULGARİSTAN
 • AB-Türkiye Odalar Forumu Odalar İşbirliği Hibe Programı, Brüksel-BELÇİKA
 • AB EACEA Erasmus Mundus Programı, Brüksel-BELÇİKA
 • AB EACEA LdV Programı, Brüksel-BELÇİKA
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
 • Sakarya Büyükşehir Belediyesi (SBB)
 • Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Pendik Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Edremit Belediyesi (BALIKESİR)
 • İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB)
 • TÜBİTAK TÜSSİDE
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları: İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Zafer Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)
 • Koç Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO)
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB-CFCU)
 • KOSGEB Marmara Üniversitesi TEKMER Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ Masası
 • İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İkitelli OSB)
 • Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Özel İdaresi
 • Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB)
 • Sakarya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Özel Sektör ve STK

 

 • P&G (Procter & Gamble Türkiye)
 • Mercedes Benz Türk A.Ş. (MBT)
 • Nursan Kablo Donanımları A.Ş.
 • Aydın Örme A.Ş.
 • WYG Türkiye
 • İGDAŞ A.Ş.
 • İSFALT A.Ş.
 • PELİT Çikolata ve Gıda San. A.Ş.
 • FERROLİ Isıtma ve Klima Sistemleri A.Ş.
 • Kivi Stratejik Planlama A.Ş.
 • Trakya ABİGEM A.Ş.
 • DEKA Maden A.Ş.
 • WEglobal Türkiye
 • S.S. Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Karasu-SAKARYA
 • Cosmo Kimya
 • DEKA Elektronik Ltd. Şti.
 • KORDON Tıp Sağlık Ltd. Şti.
 • Bilim Kimya Ltd. Şti.
 • KAYA Grubu
 • Agri Ltd.
 • ARFESAN Arkan Fren Elemanları A.Ş.
 • UÇAK Plastik A.Ş.
 • Kimeks Kimyasal Maddeler ve Sağlık Gereçleri Tic. A.Ş.
 • İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
 • İşte Kadın Derneği (BİŞKAD)
 • Çanakkale Girişimci Kadınlar Derneği (ÇAGİKAD)

PROFESYONEL KRONOLOJİ 

 

2020 COVID-19

Proje 2.0 Danışmanlığı: Projelerde Dijital Dönüşüm

 

2013

AB EUREKA Eurostars Programı (Brüksel-BELÇİKA) Üst Düzey Teknik Uzman Havuzuna İlk Kez Seçilme: İlk Kez Uluslararası Bağımsız Proje Değerlendiriciliği

 

2012 Temmuz

iremC Proje Atölyesi Kuruluşu

 

2009 Temmuz

AB Destekli Ulusal Hibe Programı MFİB-CFCU Değerlendirici Havuzuna İlk Kez Seçilme: İlk Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Deneyimi

 

2007 Mart

Proje Yönetimi Alanında 

İlk Eğitmenlik Deneyimi

 

2005 Mayıs

AB Hayatboyu Öğrenme Programı LdV Hareketlilik Programı 2005 Kapsamında İlk AB Projesi Teklifinin Kabulü

 

2005 Şubat

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Diploması 

 

2002

TÜBİTAK-MAM BTAE (Bilişim Teknolojileri Araştırma Enst.) ile Proje Uygulama Deneyimi 

 

2001 Eylül

TÜBİTAK-MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesinin İlk Kuluçka Firmasında Proje Uygulayıcısı Olarak Profesyonel İş Hayatına Başlama

 

2001 Haziran

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması

 

2001 Mayıs

İTÜ EMÖS Uluslararası Proje Yarışmasında Lisans Arkadaşları ile İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

1996 - 1997

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

İngilizce Hazırlık Sınıfı